Aktiviteter

 
Parade
 
 
Lokalhistorisk Arkiv for Ferslev, Dall og Volsted Sogne. 
 
 
 

Arkivet:

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig proveniens med tilknytning til Ferslev, Dall og Volsted sogne, deres borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.
 
 
 
 
Ferslev Lokalhistoriske Arkiv | Rævedalsvej 5, 9230 Ferslev - Danmark | Tlf.: 61391199 | lokalhistorie2002@yahoo.dk