Lokalhistorisk Arkiv for Ferslev, Dall og Volsted Sogne.

Arkivalierne:
I de 26 år arkivet har eksisteret er der blevet indsamlet omkring 500 billeder.
Foruden disse er der kirkebøger fra 1692 - 1813 i kopi og fra 1813 - 1900
på mikrofilm.
Der er folketællinger tilbage til 1851.
Arkivet rummer mange skøder, pantebreve, aftægtskontrakter, protokoller fra
skoler, foreninger og forretninger samt avisudklip- både artikler og små notit-
ser.

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som
sådant garantes.
 
 
 
Ferslev Lokalhistoriske Arkiv | Rævedalsvej 5, 9230 Ferslev - Danmark | Tlf.: 61391199 | lokalhistorie2002@yahoo.dk