Lokalhistorisk Arkiv for Ferslev, Dall og Volsted Sogne.

Årsskrifter: Vort Sogns Historie - Indholdsfortegnelse:


29. årgang 2016:
100 års tilbageblik af Mie Frederiksen
En gårdbrand i Ferslev
Arkivets data: Arkivet

28. årgang 2015:
Skoletræf i Ferslev 2014 - Ferslev og Mjels Skoler
Karna Simonsens erindringer - del 2
Arkivets data: Arkivet

27. årgang 2014:
Karna Simonsens erindringer: af Karna Simonsen
Slægten på Annexgaarden i Dall: af Lissy Pedersen
Arkivets data: Arkivet

26. årgang 2013:
Sommers guldbryllup i Volsted: af Kaj Christensen
Dall Skoles 80 års jubilæum: af Else Hansen
Landsbyen Dall og dens beboere: af Lissy Pedersen
Lidt historie om Landsbyen Dall: af Lissy Pedersen
Arkivets data: Arkivet

25. årgang 2012:
Lokalhistorisk Forening for Ferslev, Dall og Volstedsogne har 25 års jubilæum:
af Kaj Christensen
Erindringer fra min bardoms og ungdoms tid i Dall: af Hans Vagn Christiansen
Winther slægten på Finstrup og i Flamsted: af Palle Winther
Stendyssegaard: af Inger Søndergaard Nielsen
Skolefest Dall Skole: af Kaj Simonsen / Mogens Karlsmose
Arkivets data: Arkivet

24. årgang 2011:
En spillemand i Ferslev: af Gunvor Lundsgaard
Ferslev Skoles 50 års jubilæum: af Annelise Knudsen
Ansættelseskontrakt for Ferslev Skoles første pedel: af Niels Jørn L. Henriksen
Billedkavalkade fra Ferslev, Dall og Volsted sogne: Arkivet
Efterlysning af gamle billeder: af Niels Jørn L. Henriksen
Arkivets data: Arkivet

23. årgang 2010:
Barndomserindringer fra Volsted: af Inger Søndergaard Nielsen
Billedkavalkade fra Ferslev Sogn: Arkivet
Dall Sogn og Sagn fra Poulstrup: af Kaj Christensen
Udskiftningen i Poulstrup: af Kaj Christensen
Arkivets data: Arkivet

22. årgang 2009:
Om Agnete Juels bardom og ungdom i Volsted: Annelise Knudsen
Billedkavalkade fra Dall Sogn: Arkivet
Skole kommensammen i Ferslev 2008: Erling Christensen
Laust Lundsgaards dagbog 1945: Laust Lundsgaard
Arkivets data: Arkivet

21. årgang 2008:
Slægtsforskning: Kaj Christensen
Billedkavalkade fra sognene: Arkivet
Laust Lundsgaards dagbog andet halvår 1944: Laust Lundsgaard
Sommerudflugt 2007: Niels Jørn Henriksen
Efterlysning: Arkivet
Arkivets data: Arkivet

20. årgang 2007:
Avnsborg eng og Volsted Vads Tunge: J.J. Kortegård
Billedkavalkade fra Dall Sogn: Arkivet
Ung par i Ferslev i egen forretning: Arkivet
Laust Lundsgaards dagbog første halvår 1944: Laust Lundsgaard
Sommerudflugt 2006: Villy Larsen

19. årgang 2006:
En mand og hans gård: Niels Anesen
Laust Lundsgaards dagbog l. halvår 1943: Laust Lundsgaard
Ferslev Andelsmejeri, jubilæer: Erling Christensen
Lov om Retsforholdet mellem Husbond og Medhjælpere: Arkivet
Sommerudflugt til Dansk Nutidsmuseum: Villy Larsen

18. årgang 2005:
Fra Poulstrup til Brørup: Orla Hansen.
Laust Lundsgaards dagbog 1. halvår 1943: Laust Lundsgaard.
Poulstrup Sø: "Det grønne Aalborg' 'forfatter Kjeld Djernø.
Sommerudflugt til Rebild 2004: Erling Christensen.

17. årgang 2004:
Laust Lundsgaards dagbog 1942: Laust Lundsgaard.
Volsted for 200 år siden: Kaj Graversen.
Kildersen Kathøllet og Bettehøllet, Ferslev: Danmarks Naturfredningsforening.
Sommerudflugt til Vildmosemuseet, Brønderslev: Erling Christensen.
Elevbilleder, Dall Skole: Arkivet.

16. årgang 2003:
Biografi, Marie Kristine og Peder Jørgensen (Pi' Lehm): Lilly Kristiansen/
Grete Nielsen.
Ejerlavet i Volsted: Arkivet.
Laust Lundsgaards dagbog 1/1-31/12 1942: Laust Lundsgaard.
Sommerudflugt til Gl. Estrup 2002: Niels Jørn L. Henriksen.

15. årgang 2002:
N. P. Risgaard: Erling Christensen.
N. P. Risgaard. Det begyndte i en kælder: Tove Risgaard.
Laust Lundsgaards dagbog 1/1-31/12 1941: Laust Lundsgaard.
Livet må leves forlæns og forstås baglæns: Karen Johansen Christensen.

14. årgang 2001:
Ferslev Skoles 40-års jubilæum: Ole Bergh.
Da strømmen kom til Mjels og Myren: Ole Nysom.
Jens Christensen Bachs slægtserindringer: Karsten Bach.
Udskrift af Homum og en del af Fleskum Herreds skifteprotokol: Laust Lundsgaard.
Nyt fra arkivet: Jørgen Fristrup.

13. årgang 2000:
Torben Poulsens eventyrlige liv: Torben Poulsen.
Ferslev-Dall-Volsted kommune: Poul Staun.
En sød sag: Arkivet.
Vielsesattest og skøde: Kaj Gravesen.
Billeder fra sognene: Arkivet.
Nyt fra arkivet: Jørgen Fristrup.

12. årgang 1999:
Biografi over Kristen Kristensen: Erling Christensen.
Skolekomsammen i Ferslev 1998: Erling Christensen.
Fem forbandede år: Edith Lundsgaard.
Om godt stof: Jørgen Fristrup.
Nyt fra arkivet: Jørgen Fristrup.
11. årgang 1998:
Gunnar Nicolaisen: Gunnar Nicolaisen.
Mine erindringer fra Dall og Frejlev: Aksel Johansen.
Mjels Ødekirke: Gunvor Lundsgaard.
Ferslev Idrætsforening: Erling Christensen.
D.F.I. 1973 - 1998: Jørgen Fristrup.
Skolejubilæum i Volsted. Kilde: Aalborg Stiftstidende.
Nyt fra Arkivet: Jørgen Fristrup.

10. årgang 1997:
Den lokalhistoriske forenings historie: Jørgen Fristrup.
Billeder fra arkivets historie: Arkivet.
Carl Marinus Larsens erindringer: Karla Larsen.
Et minde fra en svunden tid: Poul Bach.
Skolejubilæum i Mjels: Anna Marie Kjølby Nielsen, Knud Bossen og Grete Nielsen.

9. årgang 1996:
Nogle minder ffa barndom og ungdom: Niels Olesen.
Store og bette klasse mødes i 1995: Gunvor Lundsgaard.
Billeder ffa Ferslev Skole: Arkivet.
Fra gamle dage: Kilde: Aalborg Stifts tidende, den 30.7.1895.
Nyt fra arkivet: Jørgen Fristrup.

8. årgang 1995:
Lidt foreningshistorie: Jørgen Fristrup.
Nørresundby Indkjøbsforening: Jørgen Fristrup.
Thisted Arbejderforening: Jørgen Fristrup.
Ferslev Brugsforening: Jørgen Fristrup.
Erindringer: Gunnar Nicolaisen.
Dagligliv, fotos: Arkivet.
Nyt fra arkivet: Jørgen Fristrup.

7. årgang 1994:
Ferslev-huset: Oscar Marseen, Aalborg Historiske Museum.
Min barndoms jul 1930: Aksel Sørensen.
Dall Villaby: Arne Krogshave.
Billeder fra Dall Villaby: Arkivet.
Ferslev på kejserens tid: Gunvor Lundsgaard.
Alterkalken i Ferslev Kirke: Gunvor Lundsgaard.
Herred: Gunvor Lundsgaard.
Nyt fra arkivet: Jørgen Fristrup.

6. årgang 1993:
Landmand og kæmner Jacob Hansen, Lille Dall: Gunvor Lundsgaard.
Utugt og hustrumord i Dall: Hans Peter Porsborg.
Himmelbrevet: Gunvor Lundsgaard.
Dall Skole: Lydia Karlsmose/Jørgen Fristrup.
Nedfotograferede originaltegninger: Arkivet.
Billedkavalkade fra Dall Skole: Arkivet.
Nyt fra arkivet: Jørgen Fristrup.

5. årgang 1992:
En beretning fra Volsted: Svend Winther.
Historien om en bro: Jørgen Fristrup.
Volsted sogn: Jørgen Fristrup.
Kirke huset i Volsted: Gunvor Lundsgaard.
Volsted Kirke: Jørgen Fristrup.
En stridsmand: Jørgen Fristrup.
Nyt fra arkivet: Jørgen Fristrup.
Billeder fra Volsted: Arkivet.

4. årgang 1991:
Det var den dag: Richard Larsen.
Hvad bor vi på?: Poul Staun/Jørgen Fristrup.
Ellidshøj Kridt- og Kalkværk frem til 1960: Poul Staun/Jørgen Fristrup.
Ellidshøj Kridt- og Kalkværk i 80-erne: Poul Staun/Jørgen Fristrup.
Kalkning af jord: Jørgen Fristrup.
Billeder fra Ellidshøj Kridt- og Kalkværks historie: Jørgen Fristrup.
Nyt fra arkivet: Jørgen Fristrup.
Folketællinger, Ferslev sogn 1850: Arkivet.

3. årgang 1990:
Dall Kirke: Jørgen Fristrup.
Skolens tredobbelte jubilæum: Jørgen Fristrup.
Fotografiet: Arkivet.
Lidt om hedebondens liv: Gunnar Nicolaisen.
Nyt fra arkivet: Jørgen Fristrup.

2. årgang 1989:
Erindringer fra Volsted: Elly Rask/Jørgen Fristrup.
Efterskrift om Kristine Lassen, Dall: Ellen Sørensen/Jørgen Fristrup.
En barndomstid på landet omkring år 1900: Niels Henriksen/ Jørgen Fristrup.
Træk fra Ferslevgårds historie: Arkivet.
Nyt fra arkivet: Jørgen Fristrup.

1. årgang 1988:
Indledning: Jørgen Fristrup
Kort beretning om sognene. Kilde: Vort sogns historie i 100 år.
Mosaik om Frantz Lassen: Jørgen Fristrup.
Billeder fra egnen: Arkivet.
Ferslev for 200 år siden: Jørgen Fristrup.
Folketællinger 1787 for Ferslev, Pederstrup, Nøtten og Mjels: Arkivet.
Udskiftningskort: Arkivet.
Brug af brandprotokoller: Arkivet.
Et kuriosum: Arkivet.
Avisnotitser fra Volsted og Dall: Arkivet.
Nye vedtægter: Arkivet.
Ferslev Lokalhistoriske Arkiv | Rævedalsvej 5, 9230 Ferslev - Danmark | Tlf.: 61391199 | lokalhistorie2002@yahoo.dk