Lokalhistorisk Arkiv for Ferslev, Dall og Volsted Sogne.




Arkivet modtager gerne alt hvad der omhandler fortiden, som f.eks. billeder
af huse, gårde og personer, ligesom personlige papier, skøder, pantebreve,
aftægtskontrakter forhandlingsprotokoller og regnskabsbøger fra nedlagte
eller eksisterende foreninger.

Det kan dog også være til lån, hvor arkivet får lavet kopier og derefter
leverer det lånte tilbage. I alle tilfælde kan giveren forlange det afleverede
beskyttet i en årrække, hvis der er private (følsomme) oplysninger imellem
(arkivpersonalet har tavshedspligt).

Så ligger I inde med materiale af såvel gamle som nyere dato
(også fra 70-80erne), der måske kan have arkivets interesse,
så kontakt os og lade os se på det!
Ferslev Lokalhistoriske Arkiv | Rævedalsvej 5, 9230 Ferslev - Danmark | Tlf.: 61391199 | lokalhistorie2002@yahoo.dk