Foreningen

 
 
Vi søger slægtens spor i stort og småt
i flintøksen efter havens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og våde.
 
 
 
Lokalhistorisk Arkiv for Ferslev, Dall og Volsted Sogne.
 
 
 
Stiftelse:
Den 2. april 1987 stiftedes Lokahistorisk Forening for Ferslev, Dall og Volsted
Sogne med det formål at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistori-
en og kulturhistoriske værdier i Ferslev, Dall og Volsted. Foreningen virker
som støttekreds for Lokalhistorisk Arkiv for Ferslev, Dall og Volsted sogne.

Arkivet:
Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed-
og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig
proveniens med tilknytning til Ferslev, Dall og Volsted sogne, deres borgere,
foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid og at stille det ind-
samlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for
tilgængelighed.

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som
sådant garantes.
 
 

Foreningens bestyrelse:
 

Formand:
Niels Jørn L. Henriksen - Ferslev tlf.: 61 39 11 99
 
Næstformand og Kasserer:
Else Hansen - Skalborg tlf.: 20 66 28 52
 
Sekretær:
Kaj Christensen - Ferslev tlf.: 98 38 12 50
 
Menigt medlem:
Erling Christensen - Brønderslev tlf.: 98 82 01 91


Generalforsamling:

Generalforsamling 2017 blev afholdt
torsdag d. 30. marts på Ferslev Skole
Ferslev Lokalhistoriske Arkiv | Rævedalsvej 5, 9230 Ferslev - Danmark | Tlf.: 61391199 | lokalhistorie2002@yahoo.dk